dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW, prof. WSPol

Zatrudnienie:

Wykształcenie:

 • 1991 – technik elektronik, specjalność: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa – Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie.
 • 1995 – magister matematyki – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy WSP w Częstochowie,
  temat pracy magisterskiej: Pewne elementarne własności porządku w intuicjoniźmie.
  Promotor: dr hab. Piotr Wojtylak, prof. UŚl.
 • 2003 – doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki
  Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie,
  temat rozprawy doktorskiej: Dedukcyjne metody weryfikacji poprawności protokołów uwierzytelniania.
  Promotor: doc. dr hab. Marian Srebrny – IPI PAN.
  Recenzenci:
  – dr hab. Damian Niwiński, prof. UW – Instytut Informatyki UW,
  – doc. dr hab. Wojciech Penczek – IPI PAN.
 • 2014 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
  temat rozprawy habilitacyjnej: Formalne metody weryfikacji własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych
  Recenzenci:
  – prof. dr hab. inż. Adam Grzech, Politechnika Wrocławska,
  – prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska,
  – prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  – prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Publikacje

Książki